بهمن 1388 - جمعه های سوت و کور
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دوستی افسرده دل، کمتر می پاید . [امام علی علیه السلام]
دوشنبه 88 بهمن 26 , ساعت 2:25 صبح
     چه طولانی شد این عطش و چه طاقت سوز شد این تشنگی     

مام زمان (عج) در مذاهب دیگر

سیری‌ گذرا در
کتب‌ مقدسه‌ ادیان‌ و مذاهب‌ مختلف‌ جهان، هر پژوهشگر با انصافی‌ را به‌
پذیرش‌ این‌ حقیقت‌ ناگزیر می‌سازد که‌ اعتقاد به‌ ظهور مصلحی‌ که‌ در
آخرالزمان‌ ظهور کرده، جهان‌ را پُر از عدل‌ و داد خواهد کرد، یک‌ اعتقاد
جهانی‌ و همگانی‌ است‌ و همه‌ پیامبران‌ از طرف‌ آفریدگار توانا به‌ قوم‌
خود نوید داده اند که‌ سرانجام‌ مصلحی‌ غیبی‌ ظهور کرده، طومار جنایتها و
خیانتها را در هم‌ پیچیده‌ حکومت‌ واحد جهانی‌ را بر اساس‌ عدالت‌ و
آزادی‌ واقعی‌ بنیاد خواهد نهاد. از این‌ رهگذر پیروان‌ راستین‌ همه‌
ادیان‌ آسمانی‌ در انتظار آن‌ مصلح‌ بزرگ‌ دقیقه‌ شماری‌ می‌کنند و نوید
ظهور آن‌ انقلابگر پیروز در همه‌ کتابهائی‌ که‌ از نظر پیروانشان‌ کتاب‌
آسمانی  شناخته‌ می‌شود، یافت‌ می‌شود، که‌ در اینجا به‌ چند نمونه‌
کوتاه‌ اشاره‌ می‌کنیم:

1 - زبـور:
قرآن‌ کریم‌ تعبیری‌ را از زبور نقل‌ می‌کند که‌ در زبور فعلی‌ عینا‌ موجود است. قرآن‌ کریم‌ می‌فرماید:
« وَ لَقَد کَتَبنا فی‌ الزَبور مِن‌ بَعد الذِکر انَ‌ الارضَ‌ یرثُها عبادیَ‌ الصالحونَ. » 1
« علاوه‌ بر ذکر(تورات) در زبور نیز نوشتیم‌ که‌ بندگان‌ صالح‌ من‌ وارث‌ زمین‌ خواهند شد. »
و اینک‌ متن‌ زبور:
« 
زیرا که‌ شریران‌ منقطع‌ خواهند شد، و اما منتظران‌ خداوند، وارث‌ زمین‌
خواهند شد. هان‌ بعد از اندک‌ زمانی‌ شریر نخواهد بود، در مکانش‌ تا‌مل‌
خواهی‌ کرد و نخواهد بود. و اما حلیمان‌  وارث‌ زمین‌ خواهند شد...زیرا
که‌ بازوان‌ شریر شکسته‌ خواهد شد. و اما صالحان‌ را خداوند تا‌یید
می‌کند. خداوند روزهای‌ کاملان‌ را می‌داند و میراث‌ آنها خواهد بود، تا
ابد الاباد. » 2

و در جای‌ دیگر می‌فرماید:
«
قومها را به‌ انصاف‌ داوری‌ خواهد کرد. آسمان‌ شادی‌ کند و زمین‌ مسرور
گردد. دریا و پری‌ آن‌ غرش‌ نمایند. صحرا و هر چه‌ در آن‌ است‌ به وجد
آید. آنگاه‌ تمام‌ درختان‌ جنگل‌ ترنم‌ خواهند نمود به‌ حضور خداوند. زیرا
که‌ می‌آید. زیرا که‌ برای‌ داوری‌ جهان‌ می‌آید. رُبع‌ مسکون‌ را به‌
انصاف‌ داوری‌ خواهد کرد. » 3 نویدهای‌ مصلح‌ غیبی‌ در زبور بسیار فراوان‌
است، طالبین‌ می‌توانند به‌ متن‌ مزامیر که‌ در ضمن‌ عهد عتیق چاپ‌ شده،
مراجعه‌ فرمایند.

2 – تـورات‌:
نویدهای‌
مصلحی‌ که‌ در آخرالزمان‌ ظهور کرده‌ جهان‌ را پر از عدل‌ و داد کند. در
تورات‌ و دیگر کتابهای‌ مندرج‌ در عهد عتیق بسیار فراوان‌ است‌ که‌ به‌
سه‌ نمونه‌ کوتاه‌ بسنده‌ می‌کنیم: در  کتاب‌ اشعیا نبی‌ می‌خوانیم:
«
مسکینان‌ را به‌ عدالت‌ داوری‌ خواهد کرد...گرگ‌ با بره‌ سکونت‌ خواهد
کرد، پلنگ‌ با بزغاله‌ خواهد خوابید...و در تمامی‌ کوه‌ مقدس‌ من، ضرر و
فسادی‌ نخواهند کرد، زیرا که‌ جهان‌ از  معرفت‌ خداوند پر خواهد شد. » 4

و در کتاب‌ دانیال‌ نبی‌ می‌خوانیم‌ که‌ خداوند خطاب‌ به‌ حضرت‌ دانیال‌ می‌فرماید:
«
و در آن‌ زمان‌ میکائیل، امیر عظیمی‌ که‌ برای‌ پسران‌ قوم‌ تو ایستاده
(قائم) است‌ خواهد برخاست...و بسیاری‌ از انکه‌ در خاک‌ زمین‌
خوابیده‌اند، بیدار خواهند شد...انکه‌ بسیاری‌ را به‌  عدالت‌ رهبری‌
می‌نمایند مانند ستارگان‌ خواهند بود تا ابدالاباد. اما تو ای‌ دانیال!
کلام‌ را مخفی‌ دار و کتاب‌ را تا آن‌ زمان‌ مهر کن. بسیاری‌ به‌ سرعت‌
تردد خواهند نمود... خوشا بحال‌  آنان‌ که‌ انتظار کشند. » 5

و در کتاب‌ حبقوق‌ نبی‌ آمده‌ است:
«
اگر چه‌ تا‌خیر نماید برایش‌ منتظر باش، زیرا که‌ البته‌ خواهد آمد و
درنگ‌ نخواهد کرد...بلکه‌ جمیع‌ امتها را نزد خود جمع‌ می‌کند و تمامی‌
قوم‌ها را برای‌ خویشتن‌ فراهم‌ می‌آورد. » 6


3 – انجیـل:‌
بیشتر
نویدهای‌ انجیل‌ به‌ تعبیر « پسر انسان » است، که‌ این‌ تعبیر طبق‌ نوشته‌
مسترهاکس‌ آمریکائی، بیش‌ از 80 بار در انجیل‌ و ملحقات‌ آن‌ (عهد جدید)
تکرار شده‌ که‌ فقط‌ 30 مورد آن‌
 با حضرت‌ عیسی‌ (ع) قابل‌ تطبیق‌
است 7 و 50 مورد دیگر آن‌ از نجات‌ دهنده‌ای‌ سخن‌ می‌گوید که‌ در
آخرالزمان‌ ظهور خواهد کرد. عیسی‌ (ع) نیز با او خواهد آمد. و او را جلال
خواهد
 داد. و اینک‌ چند نمونه‌ از متن‌ اناجیل:
«
همچنانکه‌ برق‌ از مشرق‌ ساطع‌ شده‌ تا به‌ مغرب‌ ظاهر می‌شود، ظهور پسر
انسان‌ نیز چنین‌ خواهد شد...انگاه‌ علامت‌ پسر انسان‌ در آسمان‌ پدید
گردد و در آن‌ وقت‌ جمیع‌ طوایف‌  زمین‌ سینه‌ زنی‌ کند و پسر انسان‌ را
ببینند که‌ برابرهای‌ آسمان‌ با قوت‌ و جلال‌ می‌آید... اما از آن‌ روز و
ساعت‌ هیچکس‌ اط‌لاع‌ ندارد، حتی‌ ملائکه‌ آسمانی...لهذا شما نیز حاضر
 باشید، زیرا در ساعتی‌ که‌ گمان‌ نبرید پسر انسان‌ می‌آید. » 8

و در جای دیگری می گوید:
«
در آن‌ وقت‌ فرشتگان‌ خود را از جهات‌ اربعه‌ از انتهای‌ زمین‌ تا به‌
اقصای‌ فلک‌ فراهم‌ خواهد آورد...ولی‌ از آن‌ روز و ساعت‌ غیر از پدر
هیچکس‌ اط‌لاع‌ ندارد، نه‌ فرشتگان‌ در آسمان‌ و نه‌  پسر هم، پس‌ بر حذر
باشید و بیدار شده‌ دعا کنید، زیرا نمی‌دانید که‌ آن‌ وقت‌ کی‌ می‌شود. »
9

و نیز می فرماید:
«
کمرهای‌ خود را بسته، چراغهای‌ خود را افروخته‌ بدارید...خوشا به‌ حال‌
آن‌ غلامان‌ که‌ آقای‌ ایشان‌ چون‌ آید ایشان‌ را بیدار یابد...پس‌ شما
نیز مستعد‌ باشید، زیرا در ساعتی‌ که‌ گمان‌  نبرید پسر انسان‌ می‌آید. »
10


4 - کتب‌ مقدّسه‌ هندوها:
در
کتب‌ مقدسه‌ای‌ که‌ در میان‌ هندوها به‌ عنوا