امام زمان(عح) در مذاهب دیگر... - جمعه های سوت و کور
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش را بجویید؛ هرچند در چین باشد . جستجوی دانش بر هر مسلمانیواجب است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
دوشنبه 88 بهمن 26 , ساعت 2:25 صبح
     چه طولانی شد این عطش و چه طاقت سوز شد این تشنگی     

مام زمان (عج) در مذاهب دیگر

سیری‌ گذرا در
کتب‌ مقدسه‌ ادیان‌ و مذاهب‌ مختلف‌ جهان، هر پژوهشگر با انصافی‌ را به‌
پذیرش‌ این‌ حقیقت‌ ناگزیر می‌سازد که‌ اعتقاد به‌ ظهور مصلحی‌ که‌ در
آخرالزمان‌ ظهور کرده، جهان‌ را پُر از عدل‌ و داد خواهد کرد، یک‌ اعتقاد
جهانی‌ و همگانی‌ است‌ و همه‌ پیامبران‌ از طرف‌ آفریدگار توانا به‌ قوم‌
خود نوید داده اند که‌ سرانجام‌ مصلحی‌ غیبی‌ ظهور کرده، طومار جنایتها و
خیانتها را در هم‌ پیچیده‌ حکومت‌ واحد جهانی‌ را بر اساس‌ عدالت‌ و
آزادی‌ واقعی‌ بنیاد خواهد نهاد. از این‌ رهگذر پیروان‌ راستین‌ همه‌
ادیان‌ آسمانی‌ در انتظار آن‌ مصلح‌ بزرگ‌ دقیقه‌ شماری‌ می‌کنند و نوید
ظهور آن‌ انقلابگر پیروز در همه‌ کتابهائی‌ که‌ از نظر پیروانشان‌ کتاب‌
آسمانی  شناخته‌ می‌شود، یافت‌ می‌شود، که‌ در اینجا به‌ چند نمونه‌
کوتاه‌ اشاره‌ می‌کنیم:

1 - زبـور:
قرآن‌ کریم‌ تعبیری‌ را از زبور نقل‌ می‌کند که‌ در زبور فعلی‌ عینا‌ موجود است. قرآن‌ کریم‌ می‌فرماید:
« وَ لَقَد کَتَبنا فی‌ الزَبور مِن‌ بَعد الذِکر انَ‌ الارضَ‌ یرثُها عبادیَ‌ الصالحونَ. » 1
« علاوه‌ بر ذکر(تورات) در زبور نیز نوشتیم‌ که‌ بندگان‌ صالح‌ من‌ وارث‌ زمین‌ خواهند شد. »
و اینک‌ متن‌ زبور:
« 
زیرا که‌ شریران‌ منقطع‌ خواهند شد، و اما منتظران‌ خداوند، وارث‌ زمین‌
خواهند شد. هان‌ بعد از اندک‌ زمانی‌ شریر نخواهد بود، در مکانش‌ تا‌مل‌
خواهی‌ کرد و نخواهد بود. و اما حلیمان‌  وارث‌ زمین‌ خواهند شد...زیرا
که‌ بازوان‌ شریر شکسته‌ خواهد شد. و اما صالحان‌ را خداوند تا‌یید
می‌کند. خداوند روزهای‌ کاملان‌ را می‌داند و میراث‌ آنها خواهد بود، تا
ابد الاباد. » 2

و در جای‌ دیگر می‌فرماید:
«
قومها را به‌ انصاف‌ داوری‌ خواهد کرد. آسمان‌ شادی‌ کند و زمین‌ مسرور
گردد. دریا و پری‌ آن‌ غرش‌ نمایند. صحرا و هر چه‌ در آن‌ است‌ به وجد
آید. آنگاه‌ تمام‌ درختان‌ جنگل‌ ترنم‌ خواهند نمود به‌ حضور خداوند. زیرا
که‌ می‌آید. زیرا که‌ برای‌ داوری‌ جهان‌ می‌آید. رُبع‌ مسکون‌ را به‌
انصاف‌ داوری‌ خواهد کرد. » 3 نویدهای‌ مصلح‌ غیبی‌ در زبور بسیار فراوان‌
است، طالبین‌ می‌توانند به‌ متن‌ مزامیر که‌ در ضمن‌ عهد عتیق چاپ‌ شده،
مراجعه‌ فرمایند.

2 – تـورات‌:
نویدهای‌
مصلحی‌ که‌ در آخرالزمان‌ ظهور کرده‌ جهان‌ را پر از عدل‌ و داد کند. در
تورات‌ و دیگر کتابهای‌ مندرج‌ در عهد عتیق بسیار فراوان‌ است‌ که‌ به‌
سه‌ نمونه‌ کوتاه‌ بسنده‌ می‌کنیم: در  کتاب‌ اشعیا نبی‌ می‌خوانیم:
«
مسکینان‌ را به‌ عدالت‌ داوری‌ خواهد کرد...گرگ‌ با بره‌ سکونت‌ خواهد
کرد، پلنگ‌ با بزغاله‌ خواهد خوابید...و در تمامی‌ کوه‌ مقدس‌ من، ضرر و
فسادی‌ نخواهند کرد، زیرا که‌ جهان‌ از  معرفت‌ خداوند پر خواهد شد. » 4

و در کتاب‌ دانیال‌ نبی‌ می‌خوانیم‌ که‌ خداوند خطاب‌ به‌ حضرت‌ دانیال‌ می‌فرماید:
«
و در آن‌ زمان‌ میکائیل، امیر عظیمی‌ که‌ برای‌ پسران‌ قوم‌ تو ایستاده
(قائم) است‌ خواهد برخاست...و بسیاری‌ از انکه‌ در خاک‌ زمین‌
خوابیده‌اند، بیدار خواهند شد...انکه‌ بسیاری‌ را به‌  عدالت‌ رهبری‌
می‌نمایند مانند ستارگان‌ خواهند بود تا ابدالاباد. اما تو ای‌ دانیال!
کلام‌ را مخفی‌ دار و کتاب‌ را تا آن‌ زمان‌ مهر کن. بسیاری‌ به‌ سرعت‌
تردد خواهند نمود... خوشا بحال‌  آنان‌ که‌ انتظار کشند. » 5

و در کتاب‌ حبقوق‌ نبی‌ آمده‌ است:
«
اگر چه‌ تا‌خیر نماید برایش‌ منتظر باش، زیرا که‌ البته‌ خواهد آمد و
درنگ‌ نخواهد کرد...بلکه‌ جمیع‌ امتها را نزد خود جمع‌ می‌کند و تمامی‌
قوم‌ها را برای‌ خویشتن‌ فراهم‌ می‌آورد. » 6


3 – انجیـل:‌
بیشتر
نویدهای‌ انجیل‌ به‌ تعبیر « پسر انسان » است، که‌ این‌ تعبیر طبق‌ نوشته‌
مسترهاکس‌ آمریکائی، بیش‌ از 80 بار در انجیل‌ و ملحقات‌ آن‌ (عهد جدید)
تکرار شده‌ که‌ فقط‌ 30 مورد آن‌
 با حضرت‌ عیسی‌ (ع) قابل‌ تطبیق‌
است 7 و 50 مورد دیگر آن‌ از نجات‌ دهنده‌ای‌ سخن‌ می‌گوید که‌ در
آخرالزمان‌ ظهور خواهد کرد. عیسی‌ (ع) نیز با او خواهد آمد. و او را جلال
خواهد
 داد. و اینک‌ چند نمونه‌ از متن‌ اناجیل:
«
همچنانکه‌ برق‌ از مشرق‌ ساطع‌ شده‌ تا به‌ مغرب‌ ظاهر می‌شود، ظهور پسر
انسان‌ نیز چنین‌ خواهد شد...انگاه‌ علامت‌ پسر انسان‌ در آسمان‌ پدید
گردد و در آن‌ وقت‌ جمیع‌ طوایف‌  زمین‌ سینه‌ زنی‌ کند و پسر انسان‌ را
ببینند که‌ برابرهای‌ آسمان‌ با قوت‌ و جلال‌ می‌آید... اما از آن‌ روز و
ساعت‌ هیچکس‌ اط‌لاع‌ ندارد، حتی‌ ملائکه‌ آسمانی...لهذا شما نیز حاضر
 باشید، زیرا در ساعتی‌ که‌ گمان‌ نبرید پسر انسان‌ می‌آید. » 8

و در جای دیگری می گوید:
«
در آن‌ وقت‌ فرشتگان‌ خود را از جهات‌ اربعه‌ از انتهای‌ زمین‌ تا به‌
اقصای‌ فلک‌ فراهم‌ خواهد آورد...ولی‌ از آن‌ روز و ساعت‌ غیر از پدر
هیچکس‌ اط‌لاع‌ ندارد، نه‌ فرشتگان‌ در آسمان‌ و نه‌  پسر هم، پس‌ بر حذر
باشید و بیدار شده‌ دعا کنید، زیرا نمی‌دانید که‌ آن‌ وقت‌ کی‌ می‌شود. »
9

و نیز می فرماید:
«
کمرهای‌ خود را بسته، چراغهای‌ خود را افروخته‌ بدارید...خوشا به‌ حال‌
آن‌ غلامان‌ که‌ آقای‌ ایشان‌ چون‌ آید ایشان‌ را بیدار یابد...پس‌ شما
نیز مستعد‌ باشید، زیرا در ساعتی‌ که‌ گمان‌  نبرید پسر انسان‌ می‌آید. »
10


4 - کتب‌ مقدّسه‌ هندوها:
در
کتب‌ مقدسه‌ای‌ که‌ در میان‌ هندوها به‌ عنوان‌ کتاب‌ آسمانی شناخته‌ شده:
اشارات‌ فراوانی، به‌ مصلح‌ آسمانی‌ منتظر هست‌ که‌ به‌ چند نمونه‌ بسنده‌
می‌کنیم:
« کالکی، مظهر دهم‌ و یشنو، در
انقضای‌ کلی‌ یا عصر آهن‌ سوار بر اسب‌ سفیدی‌ در حالیکه‌ شمشیر برهنه‌
درخشانی‌ به‌ صورت‌ ستاره‌ دنباله‌ دار در دست‌ دارد، ظاهر می‌شود، و
 شریران‌ را تماما‌ هلاک‌ می‌سازد و خلقت‌ را از نو تجدید، و پاکی‌ را
رجعت‌ خواهد داد. » 11

و در جای دیگری می گوید:
«
دور دنیا تمام‌ شود به‌ پادشاه‌ عادلی‌ در آخرالزمان‌ که‌ پیشوای‌ ملائکه‌
و پریان‌ و آدمیان‌ باشد. حق‌ و راستی‌ با او باشد. آنچه‌ در دریاها و
زمینها و کوهها پنهان‌ باشد، همه‌ را به‌ دست‌  آورد و از آسمانها و زمین‌
آنچه‌ باشد خبر می‌دهد. از او بزرگتر کسی‌ به‌ دنیا نیاید. » 12
و نیز در جای دیگری می گوید:
«
پادشاهی‌ و دولت‌ دنیا به‌ فرزند سید خلائق‌ در دو جهان‌ (کشن) تمام‌ شود
و کسی‌ باشد که‌ بر کوههای‌ مشرق‌ و مغرب‌ حکم‌ براند و فرمان‌ کند و
برابرها سوار شود و فرشتگان‌  کارکنان‌ او باشند، جن‌ و انس‌ در خدمت‌ او
شوند و از سودان که‌ زیر خط‌ استوا است‌ تا سرزمین‌ تسعین که‌ زیر قطب‌
شمالی‌ است، و ماورا‌ بحار را صاحب‌ شود و دین‌ خدا زنده‌ گردد. و  نام‌
او « ایستاده » (قائم) باشد و خداشناسی‌ باشد. » 13


5 - کتب‌ مقدّسه‌ مانـویه:‌
در
کتاب‌ « شابوهرگان » کتاب‌ مقدس‌ مانویه، نام‌ « خردشهر ایزد » آمده‌ که‌
باید در آخرالزمان‌ ظهور کند و عدالت‌ را در جهان‌ بگسترد. همچنین‌ در
تعالیم‌ مانی‌ از مرد بزرگواری‌ بحث شده  که دوازده جانشین دارد و بوسیله
آنها ارواحی که شایستگی دارند به‌ بهشت‌ راه‌ می‌یابند. 14


6 - کتب‌ مقدسه‌ زردشتیان‌:
موعود
آخرالزمان‌ در اوستا « استوت‌ ارت » یا « سوشیانت » نامیده‌ می‌شود، که‌
در پهلوی‌ « سوشیانس » گویند. سوشیانس‌ به‌ معنای‌ سودمند است‌ و در گاتها
به‌ معنای‌ رهاننده‌ یا نجات‌ دهنده‌ ذکر شده‌ است. در منابع‌ زردشتی‌ هر
کجا سوشیانت‌ مطلق‌ آمده، آخرین‌ موعود اراده‌ شده‌ است.  نویدهای‌ مربوط‌
به‌ موعود آخرالزمان‌ در متن‌ اوستا موجود است‌ و در میان‌ منابع‌ زردشتی‌
در کتاب‌ هفتم‌ دینکرد بیش‌ از همه‌ از ظهور سوشیانت‌ بحث‌ شده‌ است:
«
چاره‌ و درمان‌ جمیع‌ دردها و رنجها با اوست، رنج‌ و بیماری‌ و پیری‌ و
ظلم‌ و بی دینی‌ و فساد را ریشه‌ کن‌ سازد. مردمان‌ ناپاک‌ را نابود سازد
و همه‌ آنها را براندازد. » 15
و در جای دیگری می گوید:
«
سوشیانت‌ (نجات‌ دهنده‌ بزرگ) دین‌ را به‌ جهان‌ رواج‌ دهد، فقر و
تنگدستی‌ را ریشه‌ کن‌ سازد، ایزدان‌ را از دست‌ اهریمنان‌ نجات‌ داده،
مردم‌ جهان‌ را همفکر و هم‌ گفتار و هم‌ کردار  سازد. » 16


7 – جیـن‌هـا:
در کتب‌ مقدسه‌ جین‌ها آمده‌ است:
«
هنگامی‌ که‌ فساد و انحطاط‌ و تباهی‌ جهان‌ را فرا گیرد شخص‌ کاملی‌ که‌
آن‌ را « تیرتنگو » (نوید دهنده) گویند، ظهور کرده، تباهی‌ را از بین‌
می‌برد و پاکی‌ و صافی‌ را از نو برقرار  می‌سازد. » 17


8 - برهمائیان:‌
در کتب‌ مقدسه‌ برهمائیان‌ از ظهور « ویشنو » نویدهای‌ فراوانی‌ هست:
«
ویشنو در میان‌ مردم‌ ظاهر می‌گردد...او از همه‌ کس‌ قویتر و نیرومندتر
است... در یک‌ دستِ‌ ویشنو شمشیری‌ به‌ مانند ستاره‌ دنباله‌ دار و در
دست‌ دیگر انگشتری‌ درخشنده‌ دارد.  هنگام‌ ظهور وی، خورشید و ماه‌ تاریک‌
می‌شوند و زمین‌ خواهد لرزید. » 18


9 - چینیان:‌
در
« مهابهارت » یک‌ فصل‌ تمام‌ به‌ « کریشنا » اختصاص‌ داده‌ شده، و « بهگود
گیتا » شرح‌ و بسط‌ همان‌ فصل‌ است. در « مهابهارت » پس‌ از تقدیس‌
فراوان‌ از کریشنا چنین‌ آمده‌ است:
« کریشنا ظهور کرده‌ جهان‌ را نجات‌ می‌دهد. » 19

10 - ملل‌ مختلف‌ جهان:‌
پس‌
از یک‌ بررسی‌ عمیق‌ در تاریخ‌ زندگی‌ و اعتقادات‌ ملل‌ مختلف‌ جهان‌ به‌
این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ که‌ همه‌ ملل‌ مختلف‌ بر اساس‌ اعتقاداتی‌ که‌ از
کتابهای‌ مذهبی‌ یا رجال‌ دینی‌ خود فرا
 گرفته‌اند، در انتظار
مصلحی‌ هستند که‌ در آخرالزمان‌ ظهور کرده‌ جهان‌ را پر از عدل‌ و داد
خواهد نمود: اسن‌ها، اسلاوها، سلت‌ها، ژرمنها، اهالی‌ صربستان‌ و اقوام‌
اسکاندیناوی‌ در انتظار ظهور موعودهائی‌ به‌ نامهای‌ مختلف، چون: « آرتور
»، « اودین »، « کالویبرک »، « مارکوکرالیویچ »،  « بوخص »، « بوریان‌
بورویهم » و عناوین‌ دیگر، می‌باشند که‌ معتقدند موعودهایشان‌ روزی‌ ظهور
کرده، به‌ جنایتها و خیانتهای‌ جهان‌ خاتمه‌ داده، عدالت‌ و داد را در
جهان‌ گسترش‌ خواهند  داد.    

                                                                                              
اگر مردم در خوردن به کم بسنده مى‏داشتند ، بدن‏هایشان متعادل بود .
امام رضا(ع)
لیست کل یادداشت های این وبلاگ

فهرست اصلی

بازدید امروز: 10 بازدید
بازدید دیروز: 15 بازدید
بازدید کل: 112239 بازدید

شناسنامه
 RSS 
 Atom 
صفحه نخست
پیام‌رسان
پست الکترونیک
پارسی بلاگ

لینک های روزانه

رئیس جمهور [108]
[آرشیو(1)]

دسته بندی یادداشت ها

امام زمان(عج)در مذاهب . امام زمان(عح) . اوصاف امام زمان(عح) .

نوشته های پیشین

تیر 1388
اردیبهشت 1388
اسفند 1387
دی 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
فروردین 1387
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
تیر 1389
تیر 89
مرداد 89
شهریور 89
آذر 89
آذر 91
شهریور 90

لینک دوستان من

نذر آقا
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی
devilll
حدیث راه عشق
پاسخ به تهمتها و اهانت ها
اسلام چیست؟
شکوفه نرگس
مبادا روی لاله ها پاگذاریم
S&N 0511
Manna
عشق و شکوفه های زندگی
جام جهان نما
غزلیات محسن نصیری(هامون)
صبح پیروزی
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
مذهب عشق
مناجات با عشق
امیدزهرا omidezahra
ESPERANCE
پایگاه اطلاع رسانی قاین نیوز
سری تو سرا
صدای سخن عشق
گروه سایبری بسیج ایران
کلاشینکف دیجیتال
همای شقاوت
نسیم شهادت
یه وبلاگ خوشمزه
آموزش نوین پنجره ای به دنیای دانش
مولا علی ع(پاسخ به شبهات)
نیایش
133
باشگاه جوانان علاقه مند به روستای روچی
کانون عاشقان امام مهدی(عح)
خلقت معشوق
شیعه علی(ع)کیست؟
شیعه علی(ع) کیست؟
امام غریب
پایگاه دانلود ایران
به نام خالق عشق
سبز سبزم ریشه دارم
اشک مهتاب
موتور سنگین ... HONDA - SUZUKI ... موتور سنگین
ماهیان آکواریمی
گنبد افلاک
کلبه درویشی
تا ریشه هست، جوانه باید زد...
باغ سرخ
اس ام اس عاشقانه
مهدی فاطمه سلام
شهید محمدهادی جاودانی (کمیل)
ایران اسلام
اس ام اس عاشقانه اس ام اس سرکاری - sms love - smsi.parsiblog
..:: نـو ر و ز::..
سفر به ماورا
اس ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار و اس ام اس طنز
میثاق
پروژه , پروژه های دانشگاهی ، پروژه های دانشجویی
اندکی صبر سحر نزدیک است
آسمونی
موعود 12
قلب یه فرشته
اشعار سید محمد رضا هاشمی زاده
آزادی بیان
جانا تو عشق مایی
تنگ غروب
یا قائم آل محمد
صبح سفید
عشق حسین (ع)
خدایا ... نوکرتم
حرف زیبا
تخریب چی دوران
شهید خرازی
و اما عشق...
حی علی العشق
آخرین منجی
تا جمعه ی ظهور
هیئت چشم انتظاران حرم آقا زید ابن علی
محفل راهیان نور
اعتراض
چهار دیواری
کلبه درویشی
زندگی زیباست اگر نگاهت زیبا باشد
تحلیل سیاسی
حجاب غیبت
ولی نازنین صبر اندازه دارد
ماجرای تعطیلات من و حاج آقا
شـــور حســــینی
پسران آفتاب
هاتف
یک جای دنج
مسلمان ایرانی
جدیدترین اطلاعات واخبار کامپیوتر در دنیایی به نام کامپیوتر
خدا هم عاشق است
شعر از خودم
هشت سال دفاع مقدس
خاتم الانبیا
حجاب غیبت
نمه نا

افلاکیان
آخرین موعود
بنام خالق عاشق
آخرین موعود
diplomacy
اشــــــــک نوشته
شـــــــور حسینی
هیات یازهرا منطقه اسد آبادی خرم آباد
صبرینا ......
استاذنا
اندیشه مذهبی
دانلود رایگاه عکس. فیلم بازی .نرم افزار
هیئت فداییان اسلام کرمانشاه
ما نیز هستیم
حضور سبز
ترکش ولگرد
برای همه مفیده
کانون فرهنگی هنری پویا اندیش
امام زمان(عج) و نشانه های ظهور او_ شهدا
پایگاه مذهبی قرب
مدیریت
عصر تاسوعا
لیالی
رایحه
مرا بسپار در یادت
ترکش ولگرد
رها...
هیئت مکتب الزهرا(س)
آموزش اینترنت.نرم افزار. وبلاگ نویسی
نور عشق
گفتارهای حکیمانه
پسر ناراضی
آهستان
شکوفه های بهاری
تعمیر و نگهداری هواپیما&اطلاعت عمومی
اشعار عرفانی و مذهبی و اجتماعی

لوگوی دوستان